MASSAGE IN UW ARBO-PLAN

Massage in uw ARBO-plan
Om werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond te houden, stimuleert de overheid werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Op de website van de Belastingdienst staat aangegeven dat massage op het werk wordt erkend als arbo-voorziening, wat werkgevers fiscaal voordeel oplevert. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat de massages onbelast aangeboden kunnen worden. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

  • De massages opnemen in een arbo-plan.
  • De massages opnemen in de werkkostenregeling.

Er kan voor gekozen worden stoelmassages op te nemen in het ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages, net als de veiligheidsbril of een medische keuring, tot de nihilwaardering. De massages kunnen onbeperkt verstrekt worden en opgevoerd worden als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering gebracht worden op de omzetbelasting. Hiervoor moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden:

  • De werkgever heeft een arboplan.
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.