WAAROM ONDERLINGE KINDERMASSAGE

Waarom onderlinge kindermassage?

Onderlinge kindermassage

In Scandinavië is onderlinge kindermassage in de klas al sinds eind jaren ’90 ingevoerd binnen het onderwijs. Na deze invoering meldden de Scandinavische groepsleiders en leerkrachten meer rust in de groep, socialer gedrag en betere leerresultaten. Aanraken is een eerste levensbehoefte en kinderen die onvoldoende huidstimulatie krijgen, kunnen in hun ontwikkeling geremd of beschadigd worden. Helaas zitten kinderen tegenwoordig steeds langer op school en buitenschoolse opvang en is er thuis soms ook geen aandacht voor deze levensbehoefte. Door de komst van games en computers, neemt de aandacht voor aanraking nog verder af. Hierdoor ontwikkelen kinderen minder lichaamsbesef, wat negatieve gevolgen heeft voor het leren en de gezondheid. Massage in de klas brengt de kinderen met elkaar in contact en leert de kinderen op een natuurlijke wijze met hun eigen grenzen en die van de ander om te gaan. Hierdoor ontwikkelen ze respect voor zichzelf en elkaar, wordt het groepsgevoel beter, zitten de kinderen beter in hun vel en neemt pestgedrag af. Bovendien leent massage in de klas zich uitstekend om een rustmoment te creëren wanneer de leerkracht dat nodig acht. Kinderen krijgen tegenwoordig elke dag ontzettend veel prikkels te verwerken, wat terug te zien is in de klas. Er zijn kinderen die op jonge leeftijd al stress ervaren en moeite hebben zich te concentreren of samen te werken. Ook voor kinderen met aandachtsstoornissen als ADHD kan massage een uitkomst zijn. Onze passieve levensstijl en veelvuldig gebruik van smartphones en tablets maakt tevens extra zorg voor schouders, nek, hoofd en armen nodig.  De stress die tussen de schouders ontstaat als kinderen zich schrap zetten voor een proefwerk kan met enkele eenvoudige handgrepen worden opgelost: zo leren kinderen spelenderwijs te zorgen, zowel voor zichzelf als voor elkaar.

Samengevat heeft onderlinge kindermassage in de klas de volgende positieve effecten:

  • Kinderen komen tot rust doordat tijdens een massage oxytocine wordt aangemaakt, de tegenhanger van adrenaline.
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen door massage.
  • Stress en stress-gerelateerde klachten als slecht slaapgedrag kunnen afnemen.
  • Massage draagt bij aan afname van rug-, nek- en schouderklachten.
  • Massage draagt bij aan betere leerprestaties en een beter concentratievermogen.
  • Leerlingen leren met grenzen omgaan.
  • Massage heeft een positieve invloed op het leerklimaat en de groepsvorming.
  • Massage leidt tot versterking van het immuunsysteem.
  • Massage draagt bij aan afname van pesten binnen de klas.