ZORG & ZEN ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Massagepraktijk Zorg&Zen te Montfoort, geregistreerd bij de KVK te Utrecht onder KVKnummer 65934075.

Om de behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij enkele voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij massagepraktijk Zorg&Zen, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden gelezen heeft en hier tevens mee akkoord gaat. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u massagepraktijk Zorg&Zen niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een aan u gegeven behandeling.

  1. Afspraken:

1.1   Voor het bijhouden van onze administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

1.2   Afspraken vinden uitsluitend op afspraak en in overleg met cliënt plaats.

1.3   Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen of wordt een intakegesprek ingepland. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier plaatsvinden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij verstrekt. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

1.4   Bij wijzigingen in de (medische) informatie is de cliënt zelf verantwoordelijk dit aan de behandelaar door te geven.

  1. Behandeling:

2.1   Bij Massagepraktijk Zorg&Zen worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel behouden wij ons het recht af te zien van de behandeling en u door te verwijzen naar een arts of specialist.

2.2   Bij koorts, griep en steenpuisten mag er geen behandeling plaatsvinden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam uw arts advies te vragen alvorens een afspraak te maken.

2.3   Indien de cliënt zwanger is of de wens heeft zwanger te worden, dient dit voorafgaande aan de behandeling te worden aangegeven.

2.4   De cliënt kan verwachten dat er bij Massagepraktijk Zorg&Zen hygiënisch gewerkt wordt. Wij verwachten dit ook van de cliënt en Massagepraktijk Zorg&Zen behoudt zich het recht een behandeling te annuleren indien er naar ons oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

2.5   Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Zorg&Zen biedt. Cliënten die hierop inspelen worden direct verzocht de praktijk te verlaten en kan in het vervolg de toegang geweigerd worden.

  1. Annulering:

3.1    Individuele afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch of per mail kosteloos geannuleerd worden. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

3.2   Het annuleren van een workshop kan tot één week voorafgaand aan de startdatum kosteloos geannuleerd worden. Binnen deze termijn wordt er 50% van de kosten gerekend.

3.3   Bedrijfsmassages kunnen tot 24 uur voorafgaand telefonisch of per mail geannuleerd worden. Binnen deze termijn dient de opdrachtgever de volledige factuur te voldoen. Bij annulering tot één week voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de factuur in mindering gebracht.

3.4   Indien behandelaar door ziekte of overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is massagepraktijk Zorg&Zen gerechtigd de behandeling op te schorten tot een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip, of te annuleren. Cliënt of opdrachtgever heeft in deze situatie geen recht op enige schadevergoeding.

3.5   De behandeling kan in geval van ziekte en na overleg met cliënt of opdrachtgever aan een vervanger overgedragen worden. Massagepraktijk Zorg&Zen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het handelen van de vervanger.

  1. Tarieven en facturering:

4.1   Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief reiskostenvergoeding alsmede andere expliciet genoemde elementen.

4.2   Facturering van bedrijfsmassages door Massagepraktijk Zorg&Zen  vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de behandeling.

4.3   Betaling van individuele afspraken loopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de behandeling voldaan.

4.4   Betaling van workshops dient voor het begin van de workshop voldaan te worden of vooraf per bankoverboeking overgeschreven te worden. Indien de betaling bij de start van de workshop niet is voldaan, behoudt Massagepraktijk Zorg&Zen zich het recht de betreffende deelnemer in de workshop te weigeren.

4.5   Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar voor een behandeling en niet voor contanten.

4.6   Alle prijzen, aangegeven op folders/flyers e.t.c zijn onder voorbehoud van drukfouten en tariefwijzigingen.

  1. Overig:

5.1   Massagepraktijk Zorg&Zen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.